Mercedes-Benz

Doplňková pojištění

V rámci pojištění odpovědnosti lze sjednat níže uvedené pojistné produkty, které zahrnují pojištění pro případ:

  • Poškození nebo zničení skel vozidla v důsledku havárie nebo v důsledku živelní události nebo v důsledku vandalismu a pro případ odcizení skel vozidla.
  • Krytí nákladů za nájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla.
  • Poškození nebo zničení zavazadel dopravovaných ve vozidle v důsledku havárie nebo v důsledku živelné události nebo v důsledku vandalismu a pro případ odcizení nebo ztráty zavazadel dopravovaných ve vozidle.
  • Úrazu všech osob ve vozidle při provozování vozidla nebo v situaci s tímto provozem bezprostředně souvisejícím.