Mercedes-Benz

Pojištění proti ztrátě hodnoty vozidla (GAP)

Tento pojistný produkt kryje rozdíl (GAP) mezi časovou cenou vozidla a výší finančního závazku zákazníka vůči MBFS, který může vzniknout při předčasném ukončení smlouvy v důsledku například totální škody nebo odcizení vozidla. Časová cena vozidla je rovna ceně, kterou by vozidlo mělo, kdyby bylo prodáváno jako ojeté v době vzniku pojistné události. Finančním závazkem zákazníka vůči MBFS rozumíme součet dosud nezaplacené (tj. nesplatné) jistiny úvěru nebo leasingu. Rozdíl (GAP) vzniká zejména na počátku běhu smlouvy s nízkou nebo nulovou akontací, kdy časová cena vozidla klesá výrazně rychleji než finanční závazek zákazníka. U smluv s nízkou akontací je proto velmi vhodné uzavřít i pojištění GAP, které MBFS nabízí za velmi výhodné sazby.