Mercedes-Benz

Nárůst zájmu o elektromobily je pro mě překvapením

„Z prodeje a opravování aut se náš byznys změnil na hledání řešení pro mobilitu našich zákazníků," říká Petra Harsová, CEO Milan Král Group.

Vaše společnost v roce 2022 oslavila třicetileté výročí. Jak se za tu dobu změnil byznys, ve kterém působíte?

Změnil se hodně. Především v posledních letech prochází všechno opravdu velkými změnami. Z prodeje a opravování aut se náš byznys rozšířilna hledání řešení pro mobilitu našich zákazníků. Samozřejmě dál prodáváme nové i ojeté vozy,ale naše aktivity se musí rozšiřovat i o novéoblasti. Celé naše podnikání významně měníi elektromobilita. Znamená to pro nás nejen zcelajiné chování uživatelů těchto vozů, ale zároveň jiné požadavky na naše servisy, a především na techniky, kteří se o auta našich zákazníků starají. Velkým tématem se pro nás stává tak yzajištění dostatečné nabíjecí kapacity pro naše zákazníky.

A nakonec nemůžu nezmínit ani změny v chování našich zákazníků při výběru nového vozu. Do nákupního procesu vstoupil významně i prodej online. Celý obchodní model se významně změní. A i nad tímto se výrobci námi zastupovaných značek Mercedes-Benz, BMW, Ford a Opel zamýšlejí a hledají cestu, jak být stále v kontaktu se zákazníkem a zajistit mu maximální péči. Zkrátka se učíme včas a správně reagovat na změny, které rychle přicházejí.

Automobilový průmysl se v posledních letech potýkal s problémy v dodavatelském řetězci, chyběly komponenty pro výrobu vozů. Do jaké míry tento fakt ovlivnil vaše podnikání? Jak se vám podařilo se s touto situací vypořádat?

Celý automobilový průmysl je v posledních třech letech v naprosto bezprecedentní situaci, jejíž následky nás provázejí dodnes. Výroba se musela potýkat s výraznými omezeními z důvodu pandemie covidu-19, následně pak s nedostatkem určitých komponentů a materiálů pro výrobua v letošním roce i zásadním výpadkem kabelových svazků z důvodu války na Ukrajině.Ta navíc způsobila i nedostatek řidičů, což komplikuje dodávky jednotlivých komponentů i již vyrobených vozů napříč všemi zeměmi. Celkově tedy docházelo k prodloužení doby od objednání vozu k jeho dodání konečnému zákazníkovi. Zákazníci ještě stále musí upravovat výbavu ve vozech dle dostupných možností, takže málokdo dostal svůj vysněný vůz ve výbavě, jakou si přál.

Mnohem intenzivněji ale vnímáme problém s nedostatkem náhradním dílů v oblasti servisu, kde zákazník čeká na opravu svého vozu i několik měsíců. Snažíme se zákazníkům poskytovat náhradní vozy, aby mohli pokračovat ve svém podnikání. Zákazníkům tak patří dík za trpělivost a pochopení a kolegům za to, jak tyto mimořádně náročné situace zvládají a snaží se v nich vždy najít vhodné řešení. Navzdory všemu se nám daří dosáhnout každý rok meziročního nárůstu prodaných vozů i poptávky po našich službách.

Elektromobilita – téma, které dnes rezonuje nejen automobilovým průmyslem. Jak reálné je podle vás, že většina vozidel bude v horizontu několika málo desítek let jezdit na elektřinu? Pozorujete již nyní zvýšený zájem o elektromobily?

Já osobně nevěřím, že všichni budou v budoucnu jezdit na elektřinu. V horizontu několika málo desetiletí to jistě možné je, ale v horizontu několika let určitě ne. Základním omezením už není vlastní produkt – elektromobil – ale spíš chybějící podpora ze strany státu a pomalu se rozvíjející infrastruktura. Domnívám se, že elektřina bude významná pro budoucí auta, ale taky si myslím, že na trh vstoupí taková, u nichž se bude používat alternativní zdroj energie.

Vrátím-li se ale k tématu elektromobility, tak musím říct, že jsem překvapená, jak vzrostl zájem o elektromobily za poslední rok. V oblasti osobních vozů už se elektromobil stal volbou, a to i přes potíže a změnu způsobu užívání vozu, kterou musí zákazník elektromobilu akceptovat. Myslím, že zákazníci si uvědomili důležitost tématu emisí CO2 a s nimi souvisejícím přijetím udržitelnosti jako důležitého aspektu pro naše životy, a hlavně životy budoucí. Nově sledujeme, jak se téma elektromobility dostává do segmentu dodávkových vozidel, kde není snadné najít odpovědi na optimální užívání elektrododávky. Myslím tím, jak správně naplánovat zavážení potravin do obchodů či plánovat realizaci zakázky, když spolu s tím potřebujete naplánovat i nabíjení svého vozu. Ale je zřejmé, že důraz na posouvání dojezdových vzdáleností u dodávkových vozů je prioritou a během pár let bude i toto vyřešeno. Rozhodně můžu potvrdit, že všichni výrobci námi zastupovaných značek počítají s přechodem na elektrovozy, čemuž aktuálně podřizují vše ve svém vývoji i výrobě.