Mercedes-Benz

Skupina MILAN KRÁL GROUP prohlubuje spolupráci s Centrem Bazalka

Zástupci ze skupiny MILAN KRÁL GROUP se společně vydali do českobudějovického centra Bazalka, s nímž skupina dlouhodobě spolupracuje, aby zjistili, jak mohou dosavadní spolupráci ještě rozšířit a zintenzivnit. Nechyběl ani charitativní čin.

Místo nakupování vánočních dárků pro zákazníky jsme v rámci celé skupiny MILAN KRÁL GROUP zpříjemnili předvánoční čas všem v Centru Bazalka. Pro příští rok totiž rozšiřujeme dosavadní spolupráci, proto jsme se vydali přímo do Bazalky, abychom zjistili, jak by se mohli v rámci pomoci ještě více angažovat.

„Chtěli jsme se podívat, jak to v centru funguje a co všechno je k zajištění chodu takové organizace potřeba. Všichni tamní zaměstnanci mají náš hluboký obdiv za to, jak odhodlaně a nezištně pečují o své klienty. Rádi bychom jim v jejich nasazení alespoň do určité míry pomohli a třeba i sami přiložili ruku k dílu coby dobrovolníci při určitých aktivitách,“ uvádí k dalším plánům majitelka skupiny a CHRO Iveta Králová. Zároveň dodává, že by do aktivní pomoci ráda zapojila ještě více zaměstnanců, aby se na podpoře centra podíleli i osobně.

Zaměstnanci celé naší skupiny se již účastní také charitativních akcí na podporu této českobudějovické neziskové organizace, která poskytuje komplexní péči o děti, mládež i dospělé s těžkým zdravotním postižením nebo poruchami autistického spektra s přidruženou mentální retardací. Kromě toho pomohla naše skupina Bazalce pořídit vozidla pro přepravu klientů i zaměstnanců nebo jí poskytuje základní servis zdarma.

V předvánočním období nechyběl ani dárek

Svou podporu a několikaletou spolupráci s českobudějovickou neziskovou organizací však chceme v příštím roce ještě prohloubit. Na konci toho letošního jsme ještě darovali centru finanční dar: „V letošním roce jsme chtěli pojmout vánoční obdarovávání jinak. Zejména v dnešní době zmítané nečekanými událostmi si všichni obzvlášť uvědomujeme, jak moc je důležité pomáhat druhým. Rozhodli jsme se proto částkou dvě stě tisíc korun, jindy určenou na nákup vánočních dárků pro naše zákazníky, podpořit ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ objasňuje záměr CEO skupiny Petra Harsová.